Gorzowskie Towarzystwo Strzeleckie zaprasza:

Termin: 19 listopada 2022 (sobota)
Miejsce: Strzelnica GTS BRASS w Racławiu
Czas: 10:00 – 15:00
Wpisowe: 50,00 zł – płacone wyłącznie na konto klubu.

Zawody są dedykowane dla członków GTS BRASS. Start innych osób możliwy jest po uzgodnieniu z organizatorem i wyłącznie w kategorii PK. Wpisowe 80,00 zł.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych „Zasadach wyłonienia Szeryfa BRASS 2022” zastosowanie mają regulacje „Regulaminu Zawodów GTS BRASS”.

Zasady wyłonienia Szeryfa BRASS 2022.

Wymagania sprzętowe:
Jedna klasa sprzętowa : OPEN ! Broń z minimum jednym magazynkiem.
Broń (w tym dołączone elementy np. dwójnogi), ani też dłonie nie mogą dotykać podłoża !

Rozegrane zostaną trzy konkurencje :
– pistolet – max 50 strzałów
– karabin – max 50 strzałów
– strzelba – max 25 strzałów (breneka/slug)

Cele – metalowe gongi na odległościach:
Pistolet – od 10 m do 50 m – 7 odległości co 5 m i 10 m, na osi 50 m
Postawa klęcząca i leżąca.
Karabin – od 50 m do 200 m – 7 odległości co 25 m, na osi 250 m
Postawa stojąca i klęcząca.
Strzelba – od 50 m do100 m – 3 odległości co 25 m, na osi 100 m
Postawa stojąca i klęcząca.

Rozegranie konkurencji:
Na linii otwarcia ognia staje 5 zawodników a następnie każdy z nich strzela pojedynczo.
Zawodnik stoi na linii otwarcia ognia z bronią rozładowaną, z lufą w kierunku celu.

Po komendzie ładuj podpina magazynek z 4 nabojami ( w strzelbie ładuje 4 naboje do magazynka).
Po sygnale timera, w czasie 20 sekund oddaje 4 strzały przyjmując w tym czasie co najmniej dwie postawy strzeleckie.

Trafienie celu po czasie nie jest zaliczane.

Ostrzelanie celu tylko z jednej postawy skutkuje przyznaniem 0 pkt.

Punktacja:
Trafienie celu pierwszym strzałem – 5 pkt.
Trafienie celu drugim strzałem – 3 pkt.
Trafienie celu trzecim strzałem – 2 pkt.
Trafienie celu trzecim strzałem – 1 pkt.

Zawodnik może przejść na dalszą linie ognia jedynie po dwukrotnym trafieniu celu.
W przypadku kiedy zawodnik dwukrotnie trafi cel na ostatniej wyznaczonej odległości, kontynuuje strzelanie pod nadzorem sędziego. W takim przypadku pojedynczy strzał z broni załadowanej oddawany jest w czasie 5 sekund, a za każde trafienie przyznawane są 5 pkt. Nietrafienie celu oznacza zakończenie konkurencji. Złamanie zasad bezpieczeństwa skutkuje dyskwalifikacją i przyznaniem 0 pkt. z konkurencji.

Klasyfikacja generalna zawodów oparta jest o sumę punktów z 3 opisanych konkurencji.
W przypadku remisu zawodników z pierwszego miejsca o zwycięstwie decyduje większa liczba punktów w konkurencji karabin a następnie w konkurencji pistolet i dalej w konkurencji strzelba.

Organizator zapewnia poczęstunek.

Szeryf BRASS